KAIP VEIKIA BALSAVIMAS 2022-ŲJŲ „NICKELODEON VAIKŲ PASIRINKIMO APDOVANOJIMUOSE"

Šių metų „Nickelodeon Vaikų pasirinkimo apdovanojimai" ("KCA") jums, žiūrovams, suteikia galią balsuoti už daugelį mūsų laimėtojų.

„Nickelodeon" ir „Nickelodeon International" bus atsakingi už KCA apdovanojimus ir visus reikalus, susijusius su nominantų rinkimu, balsų administravimu ir apdovanojimų pristatymu.

  1. Balsavimo laikotarpis:

Balsavimas visose kategorijose prasidės 2022-ųjų Kovo 16d. ir baigsis 2022-ųjų Balandžio 9d.  

  2. Balsavimo būdai:

  Balsai bus priimami šiais metodais:
  1. 1. Tinklalapyje: per „Nick International" KCA tinklalapį http://kca.nickelodeon.tv (vienas paspaudimas – vienas balsas), visoms žemiau, 3-ame punkte išvardintoms kategorijoms;
  2. 2. „Nick Play" programėlėje: nuo 2022-ųjų Vasario 17d., tik tam tikroms tarptautinėms kategorijoms, kaip įvardinta žemiau, 3-ame punkte. .
3. Balsavimo kategorijos:

Iš viso balsavimui atviros yra 27-ios pagrindinės kategorijos ir 31-a tarptautinė kategorija, kaip aprašyta Pavyzdyje A.

„Nickelodeon" ir „Nickelodeon International" pasilieka teisę taisyti ar pridėti papildomų balsavimo kategorijų, kurios būtų paskelbtos vėliau. Kategorijų laimėtojai bus paskelbti per KCA apdovanojimus 2022-ųjų balandžio 9d.

  „Nick Play" programėlėje ir internetiniame puslapyje bus priimama ne daugiau nei 100 balsų per dieną vienoje kategorijoje iš vieno įrenginio, pertekliniai balsai nebus priimami ar skaičiuojami. Įrenginių naudojimas automatizuotam balsavimui yra draudžiamas, į tai įtraukiami programinės įrangos generuoti, robotiniai, programuoti, makro ar kiti automatizuoti balsai. Nickelodeon International pasilieka teisę savo nuožiūra diskvalifikuoti bet kurį balsuojantįjį, kuris jų manymu: (a) naudoja programinės įrangos generuotus, robotinius, programuotus, makro ar kitus automatizuotus balsus; (b) klastoja balsus; (c) nesilaiko balsavimo taisyklių; arba (d) elgiasi nesportiškai arba trikdo norėdamas erzinti, smurtauti, grasinti arba priekabiauti prie kitų asmenų.

Galutinis per balsavimo laikotarpį kiekvienos tarptautinės kategorijos nominantams pateiktų balsų skaičius bus suskaičiuotas „Nickelodeon International" ir nominantas, savo kategorijoje pagal „Nickelodeon International" surinkęs daugiausiai balsų, bus paskelbtas tos kategorijos laimėtoju. Galutinis per balsavimo laikotarpį pateiktų balsų skaičius kiekvienoje pagrindinių kategorijų bus perduotas „Nickelodeon" apdorojimui. Jei dėl bet kokios priežasties šis balsavimo procesas bus nutrauktas, bus nuspręsta, kad vyko bet koks klastojimas, ar dėl bet kokios kitos priežasties, kuri „ Nickelodeon International" nuožiūra bus reikšminga, „Nickelodeon International" pasilieka teisę savo nuožiūra išrinkti laimėtojus ir galimai atsižvelgti iki balsavimo proceso sutrikdymo ar atšaukimo nominanto surinktus balsus.

Dalyvaudami šiame balsavimo procese jūs sutinkate su šiomis KAIP VEIKIA BALSAVIMAS 2022-ŲJŲ „NICKELODEON VAIKŲ PASIRINKIMO APDOVANOJIMUOSE" taisyklėmis. Nesilaikantis taisyklių balsuojantysis gali būti diskvalifikuotas „Nickelodeon International" nuožiūra. „Nickelodeon International" pasilieka teisę keiti šias KAIP VEIKIA BALSAVIMAS 2022-ŲJŲ „NICKELODEON VAIKŲ PASIRINKIMO APDOVANOJIMUOSE" taisykles savo nuožiūra bet kurio metu.

Visos šių KAIP VEIKIA BALSAVIMAS 2022-ŲJŲ „NICKELODEON VAIKŲ PASIRINKIMO APDOVANOJIMUOSE" taisyklių interpretacijos ir „NIckelodeon International" sprendimai, susiję su šiuo balsavimo procesu yra galutiniai.